Ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021

Începând cu data de 15 septembrie 2020, la nivelul municipiului Rm.Vâlcea, a început campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021.

În vederea distribuirii către potenţialii beneficiari de ajutoare de încălzire cu energie termică, Direcția de Asistență Socială Rm. Vâlcea a transmis furnizorului SC CET GOVORA SA un număr de 1.000 de cereri – declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială.

Pentru ajutoarele de încălzire cu lemne, gaze naturale şi energie electrică, cererile se vor ridica de la sediul DAS Rm. Vâlcea, din str. General Magheru nr.25, et.1, biroul 11-12, sau se pot descărca de pe site-ul Primăriei Mun. Râmnicu Vâlcea, www.primariavl.ro.

✓ Depunerea cererilor completate și a documentelor doveditoare anexate se va face la sediul DAS, individual pentru ajutoarele de încălzire cu combustibili solizi sau petrolieri, gaze naturale şi energie electrică, iar pentru ajutoarele de încălzire cu energie termică depunerea se va face individual sau prin reprezentanții asociațiilor de proprietari.

Potrivit actelor normative specifice ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei (OUG 70/2011 şi HG 920/2011, cu modificarile si completarile ulterioare), în sezonul rece 2020 – 2021, familiile şi persoanele singure cu venituri reduse vor beneficia de unul din următoarele tipuri de ajutoare:

▪ ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică;
▪ ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale;
▪ ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică;
▪ ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri.

Pentru persoanele singure compensarea la energie termică se majorează cu 10 % faţă de proporţiile stabilite pentru familie. În plus, persoanele singure cu un venit situat între 786 şi 1082 lei beneficiază de o compensare procentuală de 10%.

Pentru beneficiarii de ajutor social acordat în condiţiile Legii nr.416/2001, care folosesc pentru încălzirea locuinţei energie termică, compensarea procentuală este de 100%, iar pentru cei care utilizează lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, cuantumul lunar al ajutorului este de 58 lei.

ACTELE CARE SE VOR ANEXA LA CERERE:

  • copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie;
  • copie după documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de proprietate, contract de închiriere, împuternicire legală etc.);
  • copii după certificatele de înmatriculare ale autoturismelor deţinute (unde este cazul);
  • acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (adev. salariu cu menţiunea DA/NU bonuri de masă, cupoane pensie, cupoane şomaj etc.); pentru persoanele care nu au venituri sau cuantumul acestora nu poate fi dovedit în alt mod, se va depune declaraţie notarială dată în acest sens;
  • adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/locatari privind numărul şi numele persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care se solicită ajutor pentru încălzire (pentru solicitanţii care depun cererea individual);
  • copie după ultima factură de gaze naturale/energie electrică (pentru care persoanele care solicită ajutor de încălzire cu gaze sau energie electrică).

Pentru detalii suplimentare, vă stăm la dispoziție la nr. de telefon 0250/741088 sau 0787465928.

CONDUCEREA D.A.S

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postari recente