Lansarea proiectului „Reabilitare iluminat public în Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv realizarea unei canalizații subterane noi aferente rețelelor electrice și de telecomunicații”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului „Reabilitare iluminat public în Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv realizarea unei canalizații subterane noi aferente rețelelor electrice și de telecomunicații” cod SMIS 121606, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Public.

În data de 5 februarie 2019 a fost semnat Contractul de finantare aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Bugetul proiectului este de 24.905.743,67 lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile este de 20.936.234,35 lei, iar perioada de implementare a proiectului este, conform contractului de finanțare, din 01.07.2015 până în data de 31.03.2021.

Proiectul are ca obiectiv specific creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public pe următoarele străzi:

I. Zona Nord între b-dul N. Bălcescu și sensul giratoriu de la intersecția Căii lui Traian – Timis, respectiv străzile: Iancu Pop, Nicolae Titulescu, Grigore Procopiu, Republicii, Decebal, Henri Coandă, Rapsodiei, Matei Basarab, Dr. Hacman, Marașești, Arhiepiscopiei, Nicolae Bălcescu, Popa Șapcă.

II. Zona Ostroveni de la râul Olănești la Peco Troianu, străzile: Nicolae Iorga, Mihai Eminescu, Ostroveni, Luceafărului, Pandurilor, I. C. Brătianu, Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Tineretului, Ion Referendaru, Petrisor, Dacia, Matache Temelie.
Implementarea obiectivelor specific vor contribui la:
– Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public;
– Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2);
– Crearea/modernizarea/extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public;
– Creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public, datorită utilizării surselor de energie regenerabilă și corpurilor de iluminat cu LED instalate prin proiect;
– Creșterea nivelului de luminanță medie menținută minima (cd/m2);
– Cresterea numărului de stâlpi noi instalați prin proiect.
De asemenea creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public și reducerea consumului de energie electrică pe străzile menționate anterior situate în Zona Nord și Zona Ostroveni din Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, va duce și la reducerea costurilor cu energia electrică.

Date de contact:
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea
Tel: 0250.731.016; Fax: 0250.731.843
E-mail: [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postari recente