Conferinţă de presă cu tema finalizarea proiectului “Reabilitare termică Colegiul Național de Informatică Matei Basarab”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea proiectului “Reabilitare termică Colegiul Național de Informatică Matei Basarab” cod SMIS 118454, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice.

Valoarea totală a proiectului (cf. Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare nr. 1643/29.03.2018) a fost de 5.617.781,38 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile a fost de 4.983.463,96 lei, din care valoarea contribuției europene (FEDR) – de 4.322.392,21 lei, iar perioada de implementare a proiectului a fost din data de 01.09.2017 până în data de 30.08.2021.

Proiectul a avut ca obiectiv specific creșterea eficienței energetice a Colegiului Național de Informatică Matei Basarab.

Astfel, pentru funcționarea școlii în condiții optime, pentru asigurarea unei stări tehnice corespunzătoare și a unui climat optim desfășurării activității și pentru îmbunătățirea aspectului urbanistic al localității, au fost executate o serie de categorii de lucrări pentru reabilitarea termică ce contribuie la creșterea performanței energetice a clădirilor (școală și internat), respectiv reduc consumurile energetice pentru încălzirea clădirilor menționate după cum urmează: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea tâmplăriei exterioare, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (în pod), eficientizarea funcționării instalațiilor de încălzire, reabilitare instalatie apă caldă consum, reabilitare instalație de iluminat, măsuri conexe: refacerea tencuielilor degradate, refacerea șarpantei și asterealei, refacerea invelitorii acoperișului clădirilor si a sistemului pluvial, ignifugarea elementelor din lemn, refacerea finisajelor în zonele de intervenție, lucrări pentru conformarea clădirii la cerințele ISU.

Rezultatele proiectului, după implementarea acestuia, sunt:

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) – Valoare început implementare: 312,01/ Valoare final implementare: 121,38,
Consumul anual de energie primară (kWh/an) – Valoare început implementare: 1.327.715,96/ Valoare final implementare: 498.819,79,
Consumul anual de energie finala în cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep) – Valoare început implementare: 108,83/ Valoare final implementare: 40,89,

Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total – Valoare început implementare: 358,8/ Valoare final implementare: 114,88,

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total – Valoare început implementare: 0/ Valoare final implementare: 218.102,75.
Impactul proiectului – proiectul a avut ca efect:

Reducerea cu minim 40% a consumului de energie;
Protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
Creșterea calității aerului.

Activitățile proiectului contribuie, indirect la măsurile de protecție a biodiversității și reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscurilor de inundații. Proiectul implementează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurator prin folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării și a emisiilor de poluanți. Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului și solului și nu sunt generatoare de noxe.

Date de contact:
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea
Tel: 0250.731.016; Fax: 0250.731.843
E-mail: [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postari recente