Conferinţă de presă cu tema finalizarea proiectului ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: BLOC 2, BLOC 2A, BLOC 3, BLOC A, BLOC 130, BLOC R8 bis”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea proiectului „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: BLOC 2, BLOC 2A, BLOC 3, BLOC A, BLOC 130, BLOC R8 bis” cod SMIS 117311, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale.

Proiectul a avut ca obiectiv specific cresterea eficienței energetice a 6 blocuri de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Prin reabilitarea blocurilor s-a avut în vedere obținerea unei reduceri de minim 40% a consumului de energie pentru încălzire și atingerea unui consum specific de energie nu mai mare de 90KWh/mp/an pentru zona climatică 2 în care se include municipiul Râmnicu Vâlcea. Acest lucru contribuie la reducerea sărăciei energetice (fuel poverty) în Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin reducerea costurilor cu încălzirea populației, în special a celor cu venituri reduse, ceea ce ajută la îmbunătățirea puterii de cumpărare a categoriilor sociale defavorizate.

Valoarea totală a proiectului (cf. Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare nr. 2689/30.07.2018) a fost de 4.445.451,83 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile a fost de 2.057.295,73 lei, din care valoarea contribuției europene (FEDR) – de 1.748.701,36 lei, iar perioada de implementare a proiectului a fost din data de 01.03.2014 până în 31.08.2021.
Principalele categorii de lucrări de intervenție au fost:

 • Izolarea termică a pereților exteriori,
 • Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare,
 • Reabilitarea spațiului de intrare în clădire,
 • Izolarea termică a planșeului peste subsol și termoizolarea planșeului peste ultimul nivel,
 • Închiderea balcoanelor,
 • Înlocuirea și izolarea conductelor de distribuție din subsol si montarea de robinete de reglare pe racordul de retur la baza coloanelor de incălzire.
  Rezultatele proiectului, după implementarea acestuia, sunt:
   Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
 • Valoare început implementare – 0,34 / Valoare final implementare – 0,15,
   Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodării):
 • Valoare început implementare – 132 / Valoare final implementare – 132,
   Consum anual de energie primara(kwh/an):
 • Valoare începu implementare – 2.341.551,60 / Valoare final implementare – 1.232.125,60,
   Consum anual specific de energie pentru încălzire (kwh/mp/an):
 • Valoare început implementare – 1.155,42 / Valoarea finalul implementare – 364,66,
 • Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire: 126,69.
   Consum anual specific de energie (kwh/mp/an):
 • Valoare început implementare – 1.707,31 / Valoarea final implementare – 866,36,
 • Scaderea consumului anual specific de energie: 133,66.
 • Impactul proiectului – proiectul a avut ca efect:
 • Îmbunătățirea condițiilor de confort interior prin gestionarea inteligentă a energiei;
 • Reducerea consumurilor energetice prin sprijinirea eficientei energetice;
 • Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.
 • Activitățile proiectului contribuie, indirect la măsurile de protecție a diversității și reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscului de inundații. Proiectul a implementat măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător prin folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării și emisiilor de poluanți. Lucrările executate prin prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului și solului și nu sunt generatoare de noxe.
 • Date de contact:
  Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea
  Tel: 0250.731.016; Fax: 0250.731.843
  E-mail: [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postari recente