Lansarea proiectului: “Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului “Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: P9, C12, P2, P6, P8” – cod SMIS 121021, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale.
În data de 04 martie 2019 a fost semnat Contractul de finanțare aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Bugetul proiectului este de 6.312.564,16 lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile este de 3.762.309,3 lei, din care contribuția din FEDR – 3.197.962,9 lei. Perioada de implementare a proiectului este, conform contractului de finanțare, de 32 de luni, din data de 01.05.2017 până în data de 31.12.2019.

Proiectul are ca obiectiv specific creșterea eficienței energetice a celor 5 blocuri de locuințe.
Pentru funcționarea în condiții cât mai optime, pentru asigurarea unei stări tehnice corespunzătoare și a unui climat optim desfășurării activității și pentru îmbunătățirea aspectului urbanistic al localității, sunt necesare a se executa o serie de categorii de lucrări pentru reabilitarea termică ce vor crește performanța energetică a blocurilor, respectiv vor reduce consumurile energetice pentru încălzirea acestora.

Principalele categorii de lucrări de intervenție propuse sunt:
Măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii: termoizolarea pereților exteriori, termoizolarea planșeului peste subsol, la intrados planșeu, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel, înlocuirea tâmplariei existente, lucrări de reabilitare a instalației de încălzire, lucrări de reabilitare a instalației de distribuție pentru apa caldă menajeră.


Măsuri conexe: desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade deteriorate, tencuieli glafuri și spaleți, în vederea aplicării termosistemului, desfacere placaje existente pe fațade, desfacere termosistem neconform existent pe fațade, desfacere/remontare elemente montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului (grilaje metalice, etc.), montare dispozitiv automat de închidere a ușilor de intrare în bloc, montare grile de ventilație din pvc la bucătării și subsol, reparații șorturi din tablă, demontare și înlocuire jgheaburi și burlane din tablă, realizare învelitori la balcoane din panouri portante ușoare din panouri termoizolante, etanșare rost de dilatație, etc.

Date de contact:
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea
Tel: 0250.731.016; Fax: 0250.731.843
E-mail: [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Postari recente